Imatran seudun ympäristötoimi
Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Sotaveteraaniasiat

Rintamaveteraanien kuntoutukseen on oikeutettu henkilö, jolla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Myös rintamaveteraanin aviopuoliso voi tietyin edellytyksin saada laitoskuntoutusta samanaikaisesti veteraanin kanssa. Haku edellyttää lääkärinlausuntoa. Yhteyshenkilönä toimii veteraaniasiantuntija Tytti Neuvonen, p. 020 617 3186.

Vähintään 10% haittaasteen sotainvalidit hakevat kuntoutusta suoraan Valtionkonttorilta.Yhteyshenkilönä toimii Sotainvalidien neuvontapalvelu, Lappeenranta, Ulla Kiiveri p. 040 849 6219.

Lisäksi kuntoutusta voivat saada eräät Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleet henkilöt mm. miinanraivaajat. Kuntoutusta haetaan suoraan Valtionkonttorilta p. 09 - 7725 8490.

Lottapalveluksessa toimineilla naisilla ja pikkulotilla on mahdollisuus saada Lotta Svärd Säätiön kautta kuntoutusta. Sitä koskevat tiedustelut p. 09 4770 2886.

Kunnalliset avopalvelut

Kunnallisiin avopalveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939 - 1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani. Sotainvalideille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 10%, ei voida antaa tämän määrärahan perusteella rintamaveteraaneille tarkoitettuja kunnallisia avopalveluja. Veteraanirahaa ei myönnetä tehostetussa palveluasumisessa eikä laitoshoidossa asuvalle veteraanille.
Tätä määrärahaa voidaan käyttää sosiaalihuoltolain mukaiseen koti- ja tukipalveluun sen tarpeessa oleville veteraaneille.

Veteraanien etuudet

Veteraaneille maksuttomia ovat 
- terveyskeskuskäynti
- poliklinikkakäynti
- uimahallin ja urheilutalon käyttö
- hampaiden tarkastus, ehkäisevä hoito ja proteeseihin liittyvä kliininen työ.

Muita etuuksia
- veteraanien bussikortti, voimassa 3 vuotta paikallisliikenteessä
- apteekista alennus lääkkeistä (tietyin edellytyksin)

Palveluopas sotaveteraaneille
Veteraaniasiain toimikunta 2013 - 2016

Sosiaali- ja terveysministeriö/veteraanipalvelut
Sotaveteraaniliitto/piirien sosiaalineuvojat
Vanhustyön keskusliitto/korjausneuvonta
Oiva
Eksote
Tulppa
Hyvis.fi - terveysportaali
Metku - Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus
Teatteri Imatra